Missing Consumer Key - Check Settings

Czym jest metoda Montessori?

Metoda Montessori została opracowana przez włoską lekarkę Marię Montessori. Opiera się na dokładnej obserwacji oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego dziecka. Jej założeniem jest wszechstronna pomoc dziecku w jego indywidualnym rozwoju.

Maria Montessori – lekarz i pedagog

Maria Montessori była lekarzem, antropologiem oraz pedagogiem. Na bazie swojej wieloletniej pracy z dziećmi stworzyła nową metodę edukacji. Metoda Montessori opiera się na założeniu, że dziecko uczy się samodzielnie w dogodnym dla niego momencie. Montessori podkreśla, że każde dziecko jest inne i dlatego potrzebuje indywidualnego planu rozwojowego stworzonego w oparciu o swoje możliwości, kompetencje i umiejętności. Dzięki temu jego nauka będzie efektywniejsza.
Dziecko edukowane w systemie Montessori nie stanie się dzieckiem idealnym, ale ma większą szansę osiągnąć szczyt swoich możliwości rozwojowych. Zasada wiodąca metody Montessori brzmi „Pomóż mi to zrobić samemu”.

Dlaczego metoda Montessori działa?

Uważa się, że metoda Montessori jest bardzo skuteczna, ponieważ odpowiada na potrzeby rozwojowe dzieci. Tradycyjne podejście do edukacji jest nastawione bardziej na zaspokojenie potrzeb dorosłych i jest identyczne dla wszystkich dzieci. W metodzie Montessori bardzo ważne jest indywidualne podejście. Każde dziecko pod okiem nauczyciela tworzy własny tok nauczania z wybranymi przez siebie materiałami, w odpowiednio dobranym otoczeniu.

Metoda Montessori opiera się na obserwowaniu dziecka w otoczeniu, które zawiera pełen zestaw materiałów potrzebnych mu na danym etapie rozwoju. Przy czym ważne jest to, że dziecko angażuje się w wykonywane czynności samodzielnie. Zadaniem nauczyciela jest obserwować i wspomagać dziecko, ale nacisk stawia się na samodzielną naukę. Przez taką formę edukacji dzieci rozwijają swoją samodzielność, koncentracje i uczą się przez działanie. Nauczyciel jest w głównej mierze obserwatorem i powinien bacznie przyglądać się postępom dziecka. Dzięki temu może być jego przewodnikiem i szybko zauważać ewentualne przeszkody w prawidłowym rozwoju swojego ucznia.

 Jakie są dzieci wychowywane metodą Montessori?

Dzięki systemie opracowanym przez Marię Montessori dzieci mogą w pełni wykorzystywać swoje możliwości rozwojowe. Tzw. dzieci montessoriańskie to dzieci, które dążą do samodzielności i zdobywania wiedzy. Koncentrują się na zadaniach, które mają wykonać. Co bardzo ważne wierzą w siebie, a przy tym są ufne dla świata.  Dzieci uczące się metodą Montessori wiedzą również czym jest szacunek, honor, współczucie i chętnie niosą pomoc. Wynika to z tego, jak traktowane są w tym systemie edukacyjnym.
Niestety dzieci z placówek montessoriańskich mogą mieć trudności adaptacyjne w momencie zetknięcia się z realiami tradycyjnej edukacji lub pracy. Mogą zostać przytłoczone kulturą pośpiechu, stresu oraz hałasu.
Edukacja metodą Montessori ma więc swoje wady i zalety, jak każda inna. Nie jest systemem idealnym, ale często wskazuje się ją jako najlepszy dotychczas opracowany.