Missing Consumer Key - Check Settings

Wady i zalety metody Montessori

metody montessori
Metoda Montessori to system wychowawczy, który obecnie jest znany na całym świecie. Metoda ta stawia nacisk na samodzielność dziecka i wykorzystywanie jego możliwości indywidualnego rozwoju. System ten jak każdy inny niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, ale również obawy i zagrożenia.

Metoda Montessori w szkołach i przedszkolach

W szkołach i przedszkolach, w których stosuje się tę metodę nauczyciele oraz opiekunowie powierzają dzieciom wyłącznie te zadania, które dostosowane są do ich fazy rozwojowej. Natomiast otoczenie jest przygotowywane tak, aby w pełni sprzyjało wykonywanym przez dzieci zadaniom i wspomagało ich rozwój. Jakie są jednak wady i zalety metody Montessori?

Popularność metody Montessori wzrosła po porównaniu wyników dzieci, które uczyły się w tym systemie do wyników dzieci uczących się w sposób tradycyjny. Dzieci montessoriańskie osiągały lepsze wyniki w obszarze rozwoju intelektualnego, ale co ciekawe również w środowisku pozaszkolnym. W przedszkolach oraz szkołach stosujących system Montessori nauczyciele i opiekunowie powierzają dzieciom do wykonania jedynie te zadania, do których są one gotowe. Równocześnie środowisko, w którym dzieci te przebywają, ma w pełni sprzyjać wykonywaniu zadań oraz wspomagać ich rozwój.

Dzieci montessoriańskie są bardziej spragnione wiedzy same z siebie, a nie z przymusu edukacyjnego. Dzięki temu ich wyniki w nauce są zdecydowanie lepsze.

Zalety metody Montessori

Jeśli chodzi o wady i zalety opisywanej metody warto podkreślić, że Metoda Montessori wspiera indywidualność dziecka. Uczniowie w placówkach, które stosują ten system nie są „szarą masą” czy numerkiem w dzienniku. Rozwijają się w sposób odpowiedni dla siebie, dzięki czemu mogą osiągać szczyty swoich możliwości rozwojowych.

Nie ma tradycyjnych lekcji, dzieci zajmują się zadaniami samodzielnie lub w małych grupkach. W końcu nikt z nas raczej nie wspomina miło, gdy musiał nudzić się w ławce, czekając na resztę grupy lub gdy za nią nie nadążał.

System ten nie uwzględnia ocen, kar oraz nagród. Niektórzy mogą oczywiście stwierdzić, że dziecko powinno być nagradzane i karane, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak brak ocen ma powodować, że dziecko będzie chciało uczyć się dla siebie. Nie będzie tego robiło dla pochwały nauczyciela czy braku kary za złe oceny. W takim wypadku brak „ślepej pogoni” za ocenami brzmi logicznie.

Wady metody Montessori

Metoda Montessori jak każda inna metoda wychowawcza niesie ze sobą szereg zagrożeń. Jako opiekunowie musimy być ich świadomi, zanim zdecydujemy się na zapisanie dziecka do szkoły lub przedszkola stosującego tę metodę.

W skrócie można stwierdzić, że największe zagrożenie dla dziecka montessorianskiego stanowi jego zetknięcie się z system, tzn. pracą lub tradycyjną placówką oświaty. Spotkanie się z pośpiechem, hałasem i stresem może być szokiem.

Kwestia bezpieczeństwa również jest kwestią sporną. Dziecko w czasie nauki nie będzie stykało się z zabawkowymi atrapami, a często prawdziwymi, ostrymi narzędziami, np. tarką kuchenną. W związku z tym wymaga to czujności nauczyciela, który również musi być osobą wybitną w swoim fachu. Dlaczego? Dlatego, że praca zgodnie z metodą Montessori wymaga od niego wyzbycia się myślenia, że tylko dorosły wie co jest dla dziecka najlepsze.