Missing Consumer Key - Check Settings

Mały Geniusz

Mały Geniusz

Mały Geniusz jest organizatorem półkolonii i zajęć dziecięcych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych, czy sportowych. Organizator prowadzi także warsztaty w ramach uniwersytetów dziecięcych, współpracuje z firmami i placówkami oświaty. Półkolonie organizowane są w kilku miastach: na terenie Warszawy, w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Lublinie.

Mały Geniusz stawia na edukację, rozwój drzemiącego w dzieciach potencjału, umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia oraz przełamywanie barier strachu. Dlatego organizowane zajęcia obejmują wiele dziedzin np. techniki szybkiego zapamiętywania, budowanie pewności siebie, sztuka wystąpień publicznych, radzenie sobie z emocjami, kreatywne myślenie, szachy, prawo, czy ekonomia. Zajęcia odbywają się z wykwalifikowaną kadrą i laureatami wielu konkursów.

Półkolonie

Mały GeniuszPółkolonie dziecięce organizowane są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zamiast telewizora i komputera Mały Geniusz proponuje warsztaty z nauk ścisłych np. astronomię, robotykę, szachy, prawo kosmiczne, druk 3D, programowanie, pierwszą pomoc, eksperymenty, gry i zagadki logiczne. Na zajęciach artystycznych dzieci np. tworzą pacynki, kukiełki, uczą się pantomimy, gry aktorskiej, malowania światłem, czy malowania na wodzie. Mogą samodzielnie wykonywać maski, instrumenty, grać i śpiewać. Z kolei na warsztatach humanistycznych i językowych poznają techniki szybkiego zapamiętywania, radzenia sobie z emocjami, biorą np. udział w występach publicznych, poznają podstawy prawa, ekonomii, czy dziennikarstwa. Mogą też dowiedzieć się czym jest storytelling, czy egiptologia. Podczas półkolonii nie brakuje zajęć ruchowych. Może to być judo, karate, szermierka, tańce, gimnastyka, akrobatyka, gra w piłkę nożną, siatkówka, gra w klasy, dwa ognie, zawody, czy zabawa na świeżym powietrzu na placu zabaw. Dla urozmaicenia czasu organizowane są wycieczki na piknik lub miejskie na pocztę, posterunek policji, do teatru, kina itp. Przebywając w sali dzieci mają do dyspozycji gry planszowe, zabawki oraz materiały plastyczne. W ciągu dnia każdemu przysługują też dwa posiłki.

Zajęcia dodatkowe

Mały GeniuszMały Geniusz prowadzi również dodatkowe pozalekcyjne zajęcia dla uczniów w placówkach szkolnych. Zaliczamy do nich m.in. pokazy, szachy, eksperymenty, język chiński, pierwszą pomoc i architekturę. Odbywają się również zajęcia z technik szybkiego zapamiętywania, czy sztuki wystąpień publicznych. W trakcie takich zajęć dzieci ćwiczą odwagę, przełamują własne ograniczenia i wzmacniają poczucie własnej wartości. Przede wszystkim uczą się poprzez zabawę. Trening pamięci, wystąpienia, myślenie przestrzenne, strategiczne, czy wyciąganie samodzielnych konstruktywnych wniosków – wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Mały Geniusz organizuje także zajęcia animacyjne i opiekę nad dziećmi dla pracowników firm. Animatorzy zapewniają opiekę podczas targów, ważnych spotkań czy konferencji. Dzieci klientów korporacyjnych mogą wziąć udział w specjalnie zorganizowanych dla nich półkoloniach.

Źródło

Leave a comment